Mariagerfjord Frikirke, Gl. Hobrovej 5c, 9550 Mariager - Tlf: 9854 1716 - E-mail:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Økonomi

Du er altid velkommen i Mariagerfjord Frikirke, uanset om du bidrager økonomisk eller ej. Der betales ikke noget kontingent for at komme i kirke, og vi har ingen kirkeskat. Ethvert økonomisk bidrag skal være ud fra en personlig overbevisning og beslutning.
Det koster selvfølgelig penge at drive kirken, og heldigvis har de fleste, der kommer i kirken, valgt at være faste givere.
Mariagerfjord Frikirke er en frikirke, som drives ved frivillige gaver. Kirken er uafhængig af staten og dermed selvstændig, også økonomisk.

En gave til Mariagerfjord Frikirke er en gave til

  • Virkeliggørelse af kirkens vision om at være et fællesskab, der drevet af kærlighed udruster den enkelte og rækker ud til alle
  • Opretholdelse af kirkens aktiviteter blandt børn, teenagere og unge, foruden til kirkens mission og humanitære arbejde.
  • Kirkens drift, herunder lønninger, administration, husleje, varme og el.

Alle disse ting er nødvendige, hvis vi vil være et levende fællesskab, hvor vi gør en forskel for hinanden og for mennesker omkring os.

I Det Nye Testamente står der:
”For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal høste rigeligt.
Men enhver skal give, som han har hjerte til – ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver.
Gud magter at give jer al nåde i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre
godt.”

2. Korintherbrev 9:6

Hvad er tiende?
I Bibelen er der en god tommelfingerregel, en praksis for, hvordan vi bør forvalte vores økonomi. Der står:
”Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelse uden mål over jer, siger Hærskarers Herre.”
Malakias’ Bog 3:10

Det er et sundt princip at give 10 % af ens indtægt til den lokale kirke. Det handler ikke om, hvor stort beløbet er, men om at ære Gud og at ønske at bringe velsignelse gennem økonomisk ansvarlighed og taknemmeligt giversind – som et gensvar på, hvad Gud har givet os.

Hvordan kan jeg give?

Der er flere måder at give på. Hver søndag er der kollekt under gudstjenesterne, hvor der er mulighed for at give en gave. 

Mariagerfjord Frikirke er godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver. Det betyder, at din gave til Frikirken er fradragsberettiget, hvis du vælger at benytte en af følgende muligheder eller evt. flere af dem:

  • Ligningslovens § 12, stk. 3 (gavebrev/forpligtelseserklæring). Du indgår en 10-årig aftale med en fast procentsats fx 10 % af din A-indkomst eller et fast årligt beløb. Her gives der skattefradrag for hele beløbet (dog max. 15 % af din indtægt). Størstedelen af indtægterne til Frikirken kommer gennem disse gavebreve/forpligtelseserklæringer.
  • Ligningslovens § 8A. Denne ordning betyder, at du kan give op til 15.000 kr. og kan få fradrag for hele beløbet.

Når du ønsker at gøre brug af fradragsretten, vil Mariagerfjord Frikirke ved årets afslutning indberette det indbetalte beløb til SKAT. Hvis der er tale om en forpligtelseserklæring på en given procentsats, er kirkens kasserer forpligtet til at kontrollere giverens årsopgørelse. Du kan med fordel bruge netbank, betalingsservice eller indbetalingskort. Frikirkens bankkonto er: 9337 3435612732

Hvor kan jeg søge rådgivning?
Klaus Rasmussen er tiende-administrator og bistår gerne med hjælp og rådgivning i forbindelse med gaver til kirken. Kontakt på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Du er også velkommen til at kontakte kirkens kontor (98 54 17 16). Der er kontortid tirsdag og torsdag kl. 10-15.

Hvorfor give?
Det at give er en åndelig disciplin, der hjælper os til at prioritere rigtigt.
Det handler om Gudsfrygt og forvaltning af det, Gud har betroet os.
Det er en øvelse i at leve i tro og tillid til Gud og hans løfter frem for at præges af bekymringer.
Det er en måde, hvorpå du kan udtrykke, at alt det, du er og har, kommer fra Gud.
Din gave udtrykker taknemmelighed og ydmyghed overfor Gud som livets giver.
Det er en hjælp til at bryde materialismen i vort liv og bryde egoismen, hvor vi konstant cirkler om os selv og vore egne behov.
Det er et middel til at velsigne og gavne mennesker, der har mindre, end vi selv har.
Du giver din kirke handlefrihed til at virkeliggøre visioner og drømme fra Gud, således at evangeliet om Jesus Kristus kan bringes til så mange mennesker som muligt.