Del af Frikirkenet

frikirkenetDer er ca. 300 frikirker i Danmark –store og små, ’gammeldanske’ og ’nydanske’. Til sammen har de over 20.000 medlemmer. Ca. 100 af disse frikirker, med 12.000 medlemmer, er organiseret i netværket FrikirkeNet.

En del af frikirkerne er ligesom Mariagerfjord Frikirke tilknyttet Pinsevækkelsen. I Danmark er der nu ca. 50 pinsekirker med i alt 5.500 medlemmer.

Hvad betyder det at være en frikirke i Danmark?
Frikirker er ikke på nogen måde underlagt statslig kontrol (kirkeministeriet) og er heller ikke støttet af staten.
Det betyder, at frikirker er frie til at udforme deres gudstjenester og aktiviteter, som de vil. Derfor vil gudstjenesterne ofte opleves spontane og meget forskellige fra hinanden.
Grundlæggende gælder det: 

 

Kort fortalt ønsker frikirkerne i Danmark at bygge på følgende værdier:
Åbenhed –alle er velkomne, også til at undersøge, hvad der foregår, og det koster ikke noget at deltage.
Tryghed – man kan deltage, så meget man har lyst, og man kan frit gå ud af døren igen.
Relevans –præsten prøver at overføre prædikenens pointer på hverdagslivet.
Socialt engagement –frikirker ønsker at være en del af løsningen på samfundets mange udfordringer.
Klassisk kristendom i moderne og tidssvarende indpakning –indholdet er ansvar, tilgivelse og næstekærlighed i forholdet til Gud og mennesker.
Formen er ofte rytmisk sang, nye salmer, fortællende prædikener, spontan bøn og samvær under afslappede former.