Dristig tro! – Apostlenes Gerninger kap 4 – Jonathan Bisgaard

I Apostlenes Gerninger kapitel 4, møder vi disciplene Simon Peter og Johannes i en situation, hvor deres tro skal stå sin ultimative prøve. Situationen tager en uventet drejning og har meget at sige os i dag, om hvordan vores tro kan se ud, hvis vi er villige.

Livsvejledning fra Galaterbrevet kap. 6 – Henrik Kaas


• Hvis nogen af jer kommer til at gøre et fejltrin, skal I hjælpe vedkommende op igen, men gør det nænsomt.
• Vær med til at bære hinandens byrder.
• Hvis I tror for meget om jer selv, bedrager I jer selv.
• Lad være at sammenligne jer med hinanden.
• I må tage det ansvar på jer, som I hver især har fået.
• Lad os ikke blive trætte af at gøre det rette.
• Brug enhver anledning til at gøre godt.

FRIHED – Arvinger – Galaterbrevet kap.4 – Henrik Kaas

Før Kristus:
• Tænk på et lille barn – ingen rettigheder over arven –
Indtil Kristus kom, levede vi som umyndige børn.
Hvad Kristus gjorde:
• Kristus – løskøbte os fra at være slaver – og gav os de
fulde rettigheder som Guds sande børn.
Resultat:
• Da I nu er blevet Guds børn – er I også retmæssige
arvinger til alt, hvad Gud har til sine børn.