LAD DEM HØRE SOM HAR ØRER – Maria Makovini

Skriftsted: Matthæus 13:1-9 – “„Da han strøede sædekornet ud, faldt noget på vejen, og fuglene kom og spiste det. Noget af kornet faldt på stengrund, hvor der kun var et tyndt lag jord. Det spirede hurtigt og voksede op, men eftersom rødderne ikke kunne udvikles i det tynde jordlag, tørrede planterne ud under den brændende sol. Noget af kornet faldt på steder, hvor der var tidselrødder i jorden, og tidslerne voksede op og kvalte de små kornplanter. Men noget af kornet faldt i god jord og gav 30, 60 eller 100 gange så meget, som der var sået.”

  • Noget faldt på vejen
  • Noget af kornet faldt på stengrund
  • Noget af kornet faldt på steder, hvor der var tidselrødder i jorden
  • Noget af kornet faldt i god jord