Gud er til at stole på – Claus Hermansen

 • MEN ZION SIGER: ”HERREN HAR SVIGTET MIG, HERREN HAR GLEMT MIG!” GLEMMER EN KVINDE SIT DIENDE BARN? GLEMMER EN MOR DET BARN, HUN FØDTE? SELVOM DE SKULLE GLEMME, GLEMMER JEG EJ DIG. (ESAJAS 49:14-15)
 • MEN GUD GLEMTE IKKE NOA OG ALLE DE VILDE DYR OG ALT KVÆGET …” (FØRSTE MOSEBOG 8:1)
 • GUD GLEMTE IKKE RAKEL; HAN BØNHØRTE HENDE OG ÅBNEDE HENDES MODERLIV. (FØRSTE MOSEBOG 30:22)
 • DEN SOM KOMMER TIL MIG, VIL JEG ALDRIG VISE BORT. (JOHANNES-EVANGELIET 6:37)
 • DERFOR SKAL DU VIDE, AT HERREN DIN GUD ER DEN ENESTE GUD, DEN TROFASTE GUD, SOM I TUSIND SLÆGTLED BEVARER PAGTEN OG TROSKABEN MOD DEM, DER ELSKER HAM OG HOLDER HANS BEFALINGER, … (FØRSTE MOSEBOG 7:9)
 • V26 FRYGT DERFOR IKKE FOR DEM. FOR DER ER INTET HEMMELIGT, SOM IKKE SKAL ÅBENBARES, OG INTET SKJULT, SOM IKKE SKAL BLIVE KENDT. V27 HVAD JEG SIGER JER I MØRKET, SKAL I TALE I LYSET, OG HVAD DER HVISKES JER I ØRET, SKAL I PRÆDIKE FRA TAGENE. 
 • V28 FRYGT IKKE DEM, DER SLÅR LEGEMET IHJEL, MEN IKKE KAN SLÅ SJÆLEN IHJEL, MEN FRYGT DERIMOD HAM, DER KAN LADE BÅDE SJÆL OG LEGEME GÅ FORTABT I HELVEDE. (MATTHÆUS-EVANGELIET 10:26-31
 • V29 SÆLGES IKKE TO SPURVE FOR EN SKILLING? OG IKKE ÉN AF DEM FALDER TIL JORDEN, 
 • UDEN AT JERES FADER ER MED DEN. V30 MEN PÅ JER ER SELV ALLE HOVEDHÅR TALT. V31 FRYGT DERFOR IKKE, I ER MERE VÆRD END MANGE SPURVE. (MATTHÆUS-EVANGELIET 10:26-31)
 • I FYRRE DAGE KOM VANDFLODEN OVER JORDEN. VANDET STEG OG LØFTEDE ARKEN, SÅ DEN HÆVEDE SIG FRA JORDEN. VANDET STEG SÅ HØJT OVER JORDEN, AT ARKEN FLØD PÅ VANDET. HØJERE OG HØJERE STEG VANDET OVER JORDEN, SÅ ALLE DE HØJE BJERGE UNDER HIMLEN BLEV SKJULT. VANDET STEG FEMTEN ALEN OVER BJERGENE OG SKJULTE DEM.(FØRSTE 
 • MOSEBOG 7:17-20)
 • MEN GUD GLEMTE IKKE NOA OG ALLE DE VILDE DYR OG ALT KVÆGET …” (FØRSTE MOSEBOG 8:1)