Guds rige er kommet nær -Simon Linde

Markus 1:15 »Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!«

Esajas 61:1-3 Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede,  for at udråbe et nådeår fra Herren og en hævndag fra vor Gud, for at trøste alle, der sørger, for at give Zions sørgende hovedpynt i stedet for aske, glædens olie i stedet for sørgedragt og lovsang i stedet for svigtende mod. 

En ny fantastisk fortælling – Genfortælling.

Frihed er det der fortælles mest om  i Bibelen 

Frigørelse fra syndens magt. 

Lægedom til et knust hjerte. Budskabet til os i dag. Frihedsbudskabet.

Heller ikke jeg fordømmer dig. Jesus er kommet for at frelse. 

Har Guds ord en høj prioritet i vore liv? Gud ønsker at vi skal blomstre. 

Lovsang – begejstring.

Ny kraft. Når Gudsriget møder os. Åndskraften – den kraft der kan skabe forandring. 

2. Kor. 3:6 – Tjener for en ny pagt, ikke bogstavens ,, men ånden gør levende

1. Kor. 2: 4 … fremført ikke med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis,

Zak.4:6 ikke ved magt og ikke ved styrke, men Ved min ånd

Vi har brug for denne åndskraft. En dyb længsel efter at Guds rige er kommet nær. Må vores hverdag være præget af det.