Evigheden – Himmelen – Gideon Jacobsen

Skriftsted: 2. Pet.3.9-15

9 Opfyldelsen af Guds plan er ikke blevet forsinket, sådan som nogle mener. Men han er uhyre tålmodig over for menneske-heden, fordi han ikke ønsker, at nogen skal gå fortabt, men at alle kan få lejlighed til at tage afstand fra deres synd og tage imod hans frelse. 

10 Herrens dag kommer! Den kommer lige så uventet som en tyv om natten. På dommens dag vil himlen forsvinde med et stormsus, stjernebillederne vil brænde op og blive til intet, og jorden med alt, hvad mennesker har skabt på den, vil brænde op.

11 Da nu vores jord står over for en total tilintetgørelse, bør I så ikke desto mere leve i lydighed mod Guds vilje?

12 Vær i forventning til, at Guds dag kommer snart, og gør, hvad I kan, for at det skal ske hurtigt. Når den dag kommer, vil himlen bryde i brand og forsvinde, og stjernerne vil brænde op og smelte. 

13 Men vi ser frem til den nye himmel og den nye jord, som Gud har lovet os, og dér hersker Guds vilje uden begrænsning

GUD ER UHYRE TÅLMODIG MED MENNESKEHEDEN

Hvis ikke det er muligt at gå fortabt:

• Så vil du ikke have en fri vilje

• Så vil du ikke have brug for Guds frelse

• Så er Gud ikke en retfærdig Gud 

• Så skulle vi fjerne dele af de bibelske tekster

JESUS KOMMER TILBAGE

1.Tess. 5.2-3 – I ved udmærket godt, at Herrens dag kommer lige så uventet som en tyv om natten. Når folk siger: »Der er fred og ingen fare!« kommer ulykken pludselig over dem – som veer over en fødende kvinde – og der er ingen steder, de kan flygte hen. Men I, kære venner, lever jo ikke i mørket, og den dag vil derfor ikke overrumple jer som en tyv

LEV MED EVIGHEDSPERSPEKTIVETDEN NYE HIMMEL OG JORD
Gud er tålmodig med menneskeheden