Den som far elsker – Allan Egebjerg

Skriftlæsninger:

Johannes Evangelie 15:1-17

1. Johannes brev 4:19-21

Galaterne 5:22-23

Romerne 8:38-39

Hvordan tænker andre om kristne? 

• Mange regler

• Fastlåst

• Ting vi er imod

• Regelryttere

• Fordømmende (KristenDOM)

Hvordan tænker vi om os selv?

• Mange ting at leve op til

• Mon jeg gør det godt nok? 

• Har jeg mon fortjent at blive elsket?

• Hvordan kan jeg få de andre i kirken til at lide mig? 

• Læser jeg nok i min Bibel?

Den discipel som Jesus elskede

Jeg er den som far han elsker