Kirke – Menighed – Et særligt fællesskab – Claus Hermansen

Det er noget helt særligt. Ufuldkomne mennesker.

1.Kor.12:12-13. En ånd –  et legeme. Kirken er stærkere end det svageste led.

Et stærkt fællesskab kan også være negativt.

1 Mos. 11:4-7

Fællesskab  drevet af kærlighed 

Vi besidder nådegaver – gaver som Gud har givet os. 1. Kor. 12,1,4-7. Nådegaver til fælles gavn. De skal tjene fællesskabet. En drøm der kan ske endnu mere. Nådegaverne skal flamme op.

1.Kor.12:12-18. Vi bringer noget med som er uundværlig. Der kan godt mangle noget, hvis vi ikke bruger vore Nådegaver.

1.Pet.4.10-11 Forvalter af Guds mangfoldige nåde. Formidle noget overnaturligt. Tjene de andre.

1.kor.12.27-31 taler om at søge Nådegaver. Man beder, man henvender sig til Gud. Paulus stiller spørgsmål, men giver ingen svar. Søg – stræb efter – bed Gud om det. Må vi få lov til at give noget til hinanden.