Alle fællesskaber har sin egen kultur – Peter Senholt.

Gud kan ændre og forandre vores syn på os selv.

  • Vi husker alle hvordan det var i vores skoletid, studie eller arbejde.
  • Paulus taler om beskyttelse af fællesskabet.
  • Jesus taler om at storhed i Guds rige kommer af en selvopofrende tjeneste.
  • Hvad giver point i Guds rige?

Tekster: 1.Kor.1.10-13, 18-31. Math.20.20-28. Luk.7.36-50. Rom.12