Dristig tro! – Apostlenes Gerninger kap 4 – Jonathan Bisgaard

I Apostlenes Gerninger kapitel 4, møder vi disciplene Simon Peter og Johannes i en situation, hvor deres tro skal stå sin ultimative prøve. Situationen tager en uventet drejning og har meget at sige os i dag, om hvordan vores tro kan se ud, hvis vi er villige.