Livsvejledning fra Galaterbrevet kap. 6 – Henrik Kaas


• Hvis nogen af jer kommer til at gøre et fejltrin, skal I hjælpe vedkommende op igen, men gør det nænsomt.
• Vær med til at bære hinandens byrder.
• Hvis I tror for meget om jer selv, bedrager I jer selv.
• Lad være at sammenligne jer med hinanden.
• I må tage det ansvar på jer, som I hver især har fået.
• Lad os ikke blive trætte af at gøre det rette.
• Brug enhver anledning til at gøre godt.