Dåbsgudstjeneste- Henrik Kaas

13. januar 2019

Orientering om dåb efter man er kommet til tro.

Eferserne 2:8 Ved Guds nåde er I frelst i kraft af jeres tro på Kristus. Det er ikke jeres egen fortjeneste, men en gave fra Gud. 

9 Det er ikke en belønning for gode gerninger, og derfor er der heller ingen, der har noget at prale af. 

10 Gud har gjort os til det, vi er. Vi er nye skabninger i Jesus Kristus, så vi kan gøre de gode gerninger, som Gud i forvejen har lagt til rette for os.

2. Peters brev 1:5 Sæt derfor alt ind på, at jeres tro bliver en tro, der vil noget. Men en stærk tro skal kombineres med åndelig indsigt 

6 og den åndelige indsigt med selvbeherskelse. Selvbeherskelsen fører til udholdenhed, og udholdenheden skal bruges i tjenesten for Gud

7 Tjenesten for Gud skal udføres i kærlighed til de andre kristne, og den indbyrdes kærlighed skal suppleres med kærlighed over for alle mennesker.

8 Jo mere de her ting bliver en del af jeres liv, jo mere vil I vokse i jeres forståelse af vores Herre, Jesus Kristus, og i jeres tjeneste for ham. 

3 gode råd

•Sæt derfor alt ind på, at jeres tro bliver en tro, der vil noget.

•Udholdenheden skal bruges i tjenesten for Gud. 

•Tjenesten for Gud skal udføres i kærlighed til de andre kristne.