Har året været præget af Kærlighed – Solfrid Bracher

Mariager den 30. december 2018 – Mark. 12:30-31

Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, med hele dit liv, med alle dine tanker og al din styrke! ’Et andet bud lyder således: ‘Du skal elske din næste som dig selv.’

En befaling fra Gud  – ikke et “hvis du synes du har lyst til det”

  1. Elsk Herren din Gud
  2. Elsk din næste
  3. Elsk dig selv

Vores vision: “Et fællesskab, der drevet af kærlighed –  udruster den enkelte – og rækker ud til alle”

Det kræver noget af dig og mig

Matt. 6.33 Søg først Guds rige, så skal I få det andet i tilgift.