WOW Gud er stor – Gud er nær – Gud er ubeskrivelig – Henrik Kaas

  • Betaget af Gud
  • Læs Josua 2. 1-3 og  2.8-11 Vær Modig og stærk
  • Herren er Gud – oppe i Himlen – og nede på jorden
  • Salme 8. 2:  Hvor er du fantastisk, vor Herre og Gud!

    Ingen i verden kan måles med dig. Universets vidundere viser din storhed. Du har udvalgt småbørn til at lovprise din herlighed for at lukke munden på dine modstandere. Når jeg ser op mod himlen, dine hænders værk, månen og stjernerne, som du har skabt, hvad er da et menneske, at du bekymrer dig om det, et menneskebarn, at du tager dig af det? Du skabte det kun lidt ringere end det guddommelige, gav det kongelig ære og værdighed. Du gav mennesket ansvar for dit skaberværk, det blev sat som hersker over alle ting, over får og kvæg og vilde dyr, fugle, fisk og alt havets liv. Hvor er du fantastisk, vor Herre og Gud!Ingen i verden kan måles med dig.