WOW – Gud er nær – Møder dig der hvor du er – Henrik Kaas

Mariager 24-06-2018

Jesus og den samaritanske kvinde Joh.4.4-10+13-15
Jesus møder mennesker, hvor de er.
Vi må ligeledes møde mennesker, hvor de er.
Jesus var vejledt af sin far i himlen
Jesus var opmærksom
Kvinden var set ned på
Jesus ønsker fællesskab med alle mennesker.
Jesus rækker ud til alle.
Også til dig når du har gjort noget forkert.

Jesu Eksempel
1. Jesus talte på en helt naturlig måde
2. I en helt Almindelig Hverdags-situation
3. Til et helt almindeligt menneske.
4. Resultatet er ualmindeligt

Jesus møder dig præcist hvor du er.
Ræk ud. Er du villig til at række ud.
Guds nåde. Du må tro.  Af nåde er I frelst ved tro.
Her 12.1-3,7