Kategoriarkiv: Prædikener

Prædikener fra gudstjenesterne i Mariagerfjord Frikirke

Målsætning -Henrik Kaas

Hvis man ikke beslutter sig for, hvor man er på vej hen……… ender man sandsynligvis et helt andet sted, end man ellers havde ønsket sig”

Kirkens vision: Et fællesskab, der drevet af kærlighed udruster den enkelte og rækker ud til alle”

Bibelvers: Lukas kap. 3

v 21 Og det skete, da hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt, og mens han bad, at himlen åbnedesv 22 og Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due; og der lød en røst fra himlen: 

Lukas kap. 4

v1 Jesus vendte tilbage fra Jordan fyldt af Helligånden, og ført af Ånden var han ude i ørkenen v2 i fyrre dage og blev fristet af Djævelen. v 13 Da Djævelen ikke havde mere at friste med, forlod han ham for en tid. v 14 Og Jesus vendte i Åndens kraft tilbage til Galilæa, og rygtet om ham spredtes over hele egnen. v 16 Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. v 17 Man rakte ham profeten Esajas’ bog, og han åbnede 

den og fandt det sted, hvor der står skrevet

JESUS i fokus – Jørn Hyldgaard

Bibelssted: Markus 10:46-52

Så kom de til Jeriko. Og da Jesus sammen med sine disciple og en større skare gik ud af Jeriko, sad Timæus’ søn, Bartimæus, en blind tigger, ved vejen. Da han hørte, at det var Jesus fra Nazaret, gav han sig til at råbe: »Davids søn, Jesus, forbarm dig over mig!« Mange truede ad ham for at få ham til at tie stille; men han råbte bare endnu højere: »Davids søn, forbarm dig over mig« Og Jesus stod stille og sagde: »Kald på ham!« Så kaldte de på den blinde og sagde til ham: »Vær frimodig, rejs dig, han kalder på dig.« Så smed han kappen fra sig, sprang op og kom hen til Jesus. Og Jesus spurgte ham: »Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?« Den blinde svarede ham: »Rabbuni, at jeg må kunne se!« Jesus sagde til ham: »Gå bort, din tro har frelst dig.« Og straks kunne han se, og han fulgte med ham på vejen.

Jesus verdens LYS og HÅB – Lars Bech

 • ”Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden” John. 1,9
 • “Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys” John. 8,12
 • “Jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel. Gud med os.” Mt. 1,23
 • Vi skal ikke være stærke eller modige for at være sendt
 • Ikke verdensfjerne og underlige, men vendt mod mennesker, idet vi strækker os mod himmelen
 • LYS – Solen – Genspejling af Guds væsen  – Kærlighed først af alt…
 • HÅB – Jesus er nok – Ikke slå til – Ikke sejr – Ikke Jage anerkendelse

Gud er til at stole på – Claus Hermansen

 • MEN ZION SIGER: ”HERREN HAR SVIGTET MIG, HERREN HAR GLEMT MIG!” GLEMMER EN KVINDE SIT DIENDE BARN? GLEMMER EN MOR DET BARN, HUN FØDTE? SELVOM DE SKULLE GLEMME, GLEMMER JEG EJ DIG. (ESAJAS 49:14-15)
 • MEN GUD GLEMTE IKKE NOA OG ALLE DE VILDE DYR OG ALT KVÆGET …” (FØRSTE MOSEBOG 8:1)
 • GUD GLEMTE IKKE RAKEL; HAN BØNHØRTE HENDE OG ÅBNEDE HENDES MODERLIV. (FØRSTE MOSEBOG 30:22)
 • DEN SOM KOMMER TIL MIG, VIL JEG ALDRIG VISE BORT. (JOHANNES-EVANGELIET 6:37)
 • DERFOR SKAL DU VIDE, AT HERREN DIN GUD ER DEN ENESTE GUD, DEN TROFASTE GUD, SOM I TUSIND SLÆGTLED BEVARER PAGTEN OG TROSKABEN MOD DEM, DER ELSKER HAM OG HOLDER HANS BEFALINGER, … (FØRSTE MOSEBOG 7:9)
 • V26 FRYGT DERFOR IKKE FOR DEM. FOR DER ER INTET HEMMELIGT, SOM IKKE SKAL ÅBENBARES, OG INTET SKJULT, SOM IKKE SKAL BLIVE KENDT. V27 HVAD JEG SIGER JER I MØRKET, SKAL I TALE I LYSET, OG HVAD DER HVISKES JER I ØRET, SKAL I PRÆDIKE FRA TAGENE. 
 • V28 FRYGT IKKE DEM, DER SLÅR LEGEMET IHJEL, MEN IKKE KAN SLÅ SJÆLEN IHJEL, MEN FRYGT DERIMOD HAM, DER KAN LADE BÅDE SJÆL OG LEGEME GÅ FORTABT I HELVEDE. (MATTHÆUS-EVANGELIET 10:26-31
 • V29 SÆLGES IKKE TO SPURVE FOR EN SKILLING? OG IKKE ÉN AF DEM FALDER TIL JORDEN, 
 • UDEN AT JERES FADER ER MED DEN. V30 MEN PÅ JER ER SELV ALLE HOVEDHÅR TALT. V31 FRYGT DERFOR IKKE, I ER MERE VÆRD END MANGE SPURVE. (MATTHÆUS-EVANGELIET 10:26-31)
 • I FYRRE DAGE KOM VANDFLODEN OVER JORDEN. VANDET STEG OG LØFTEDE ARKEN, SÅ DEN HÆVEDE SIG FRA JORDEN. VANDET STEG SÅ HØJT OVER JORDEN, AT ARKEN FLØD PÅ VANDET. HØJERE OG HØJERE STEG VANDET OVER JORDEN, SÅ ALLE DE HØJE BJERGE UNDER HIMLEN BLEV SKJULT. VANDET STEG FEMTEN ALEN OVER BJERGENE OG SKJULTE DEM.(FØRSTE 
 • MOSEBOG 7:17-20)
 • MEN GUD GLEMTE IKKE NOA OG ALLE DE VILDE DYR OG ALT KVÆGET …” (FØRSTE MOSEBOG 8:1)

Guds rige er kommet nær -Simon Linde

Markus 1:15 »Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!«

Esajas 61:1-3 Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede,  for at udråbe et nådeår fra Herren og en hævndag fra vor Gud, for at trøste alle, der sørger, for at give Zions sørgende hovedpynt i stedet for aske, glædens olie i stedet for sørgedragt og lovsang i stedet for svigtende mod. 

En ny fantastisk fortælling – Genfortælling.

Frihed er det der fortælles mest om  i Bibelen 

Frigørelse fra syndens magt. 

Lægedom til et knust hjerte. Budskabet til os i dag. Frihedsbudskabet.

Heller ikke jeg fordømmer dig. Jesus er kommet for at frelse. 

Har Guds ord en høj prioritet i vore liv? Gud ønsker at vi skal blomstre. 

Lovsang – begejstring.

Ny kraft. Når Gudsriget møder os. Åndskraften – den kraft der kan skabe forandring. 

2. Kor. 3:6 – Tjener for en ny pagt, ikke bogstavens ,, men ånden gør levende

1. Kor. 2: 4 … fremført ikke med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis,

Zak.4:6 ikke ved magt og ikke ved styrke, men Ved min ånd

Vi har brug for denne åndskraft. En dyb længsel efter at Guds rige er kommet nær. Må vores hverdag være præget af det.