Kategoriarkiv: Prædikener

Prædikener fra gudstjenesterne i Mariagerfjord Frikirke

Risikovillig – Det kræver MOD hver dag – Simon Linde

Tekster: 1. Sam. 30:1-10 & Salme 31:16

Lad ikke omstændighederne definere dit MOD på livet

Davids liv:

  • …var præget og formet af mangeartede omstændigheder og udfordringer i alle af livets afskygninger og aspekter.
  • Nogen gange så kan vi være UDEN de udfordringer vi møder i tilværelsen…hvis bare tidligere generationer havde gjort det de burde gøre…
  • ”men David hentede nyt mod hos Herren sin Gud” (v6)

MULIGHEDER

 ”Hvis jeg sætter efter denne røverbande, kan jeg så indhente den? Sæt efter den, for du skal indhente den…” (v8) 

OVERSKUD

 ”Så drog David af sted sammen med de seks hundrede mand, som fulgte ham….” (v9)

DRISTIGHED

 ”David optog forfølgelsen med fire hundrede mand, mens to hundrede, som var for udmattede til at gå over Besorbækken, gjorde holdt” (v10)

Alle fællesskaber har sin egen kultur – Peter Senholt.

Gud kan ændre og forandre vores syn på os selv.

  • Vi husker alle hvordan det var i vores skoletid, studie eller arbejde.
  • Paulus taler om beskyttelse af fællesskabet.
  • Jesus taler om at storhed i Guds rige kommer af en selvopofrende tjeneste.
  • Hvad giver point i Guds rige?

Tekster: 1.Kor.1.10-13, 18-31. Math.20.20-28. Luk.7.36-50. Rom.12

Knæk Frygten – Lars Bo Olesen

Prædiken fra 12. maj 2019

Læs Dommerbogen 6. Beretningen om Gideon-

Frygt lammer og får os til at navigere ud fra det værst tænkelige scenarie.

Frygt får os til at se os selv i et forkert lys og fremkalder en uforløst udgave af os selv.

Frygt får os til at holde på hat og briller…. og undlader at gøre brug af det vi allerede har.

Dristig tro! – Apostlenes Gerninger kap 4 – Jonathan Bisgaard

I Apostlenes Gerninger kapitel 4, møder vi disciplene Simon Peter og Johannes i en situation, hvor deres tro skal stå sin ultimative prøve. Situationen tager en uventet drejning og har meget at sige os i dag, om hvordan vores tro kan se ud, hvis vi er villige.