Alle indlæg af Allan Kristensen

Velkommen i mit hjem – Fem brød og to fisk – Henrik Kaas

Vores fælles kirke – Hvad Gud har bygget her – Er vi: Gæstfrie, generøse og gavmilde.

Fem brød og to fisk – Matt 14.13-21 

Det rette øjeblik  Jesu fokus var altid rettet mod mennesker

Gør det Jesus siger. Du siger: Jeg kan ikke  Du skal Handle på Jesu ord. Vi skal gøre en forskel. Ikke tænke på: hvad du får mest ud af. Beslutte hvad der er ret og rigtigt.

Jesus siger i Matt.11:28 “Kom til mig….. Lær af mig”. Være aktive 

Giv det du har. Jesus spørger ikke efter, det du ikke har. Det du har vil Gud velsigne. Gud vil samarbejde med os. Det er det afgørende. 

Kirke – Menighed – Et særligt fællesskab – Claus Hermansen

Det er noget helt særligt. Ufuldkomne mennesker.

1.Kor.12:12-13. En ånd –  et legeme. Kirken er stærkere end det svageste led.

Et stærkt fællesskab kan også være negativt.

1 Mos. 11:4-7

Fællesskab  drevet af kærlighed 

Vi besidder nådegaver – gaver som Gud har givet os. 1. Kor. 12,1,4-7. Nådegaver til fælles gavn. De skal tjene fællesskabet. En drøm der kan ske endnu mere. Nådegaverne skal flamme op.

1.Kor.12:12-18. Vi bringer noget med som er uundværlig. Der kan godt mangle noget, hvis vi ikke bruger vore Nådegaver.

1.Pet.4.10-11 Forvalter af Guds mangfoldige nåde. Formidle noget overnaturligt. Tjene de andre.

1.kor.12.27-31 taler om at søge Nådegaver. Man beder, man henvender sig til Gud. Paulus stiller spørgsmål, men giver ingen svar. Søg – stræb efter – bed Gud om det. Må vi få lov til at give noget til hinanden.

Risikovillig – Det kræver MOD hver dag – Simon Linde

Tekster: 1. Sam. 30:1-10 & Salme 31:16

Lad ikke omstændighederne definere dit MOD på livet

Davids liv:

  • …var præget og formet af mangeartede omstændigheder og udfordringer i alle af livets afskygninger og aspekter.
  • Nogen gange så kan vi være UDEN de udfordringer vi møder i tilværelsen…hvis bare tidligere generationer havde gjort det de burde gøre…
  • ”men David hentede nyt mod hos Herren sin Gud” (v6)

MULIGHEDER

 ”Hvis jeg sætter efter denne røverbande, kan jeg så indhente den? Sæt efter den, for du skal indhente den…” (v8) 

OVERSKUD

 ”Så drog David af sted sammen med de seks hundrede mand, som fulgte ham….” (v9)

DRISTIGHED

 ”David optog forfølgelsen med fire hundrede mand, mens to hundrede, som var for udmattede til at gå over Besorbækken, gjorde holdt” (v10)

Alle fællesskaber har sin egen kultur – Peter Senholt.

Gud kan ændre og forandre vores syn på os selv.

  • Vi husker alle hvordan det var i vores skoletid, studie eller arbejde.
  • Paulus taler om beskyttelse af fællesskabet.
  • Jesus taler om at storhed i Guds rige kommer af en selvopofrende tjeneste.
  • Hvad giver point i Guds rige?

Tekster: 1.Kor.1.10-13, 18-31. Math.20.20-28. Luk.7.36-50. Rom.12

Knæk Frygten – Lars Bo Olesen

Prædiken fra 12. maj 2019

Læs Dommerbogen 6. Beretningen om Gideon-

Frygt lammer og får os til at navigere ud fra det værst tænkelige scenarie.

Frygt får os til at se os selv i et forkert lys og fremkalder en uforløst udgave af os selv.

Frygt får os til at holde på hat og briller…. og undlader at gøre brug af det vi allerede har.