Alle indlæg af Allan Kristensen

Alle fællesskaber har sin egen kultur – Peter Senholt.

Gud kan ændre og forandre vores syn på os selv.

  • Vi husker alle hvordan det var i vores skoletid, studie eller arbejde.
  • Paulus taler om beskyttelse af fællesskabet.
  • Jesus taler om at storhed i Guds rige kommer af en selvopofrende tjeneste.
  • Hvad giver point i Guds rige?

Tekster: 1.Kor.1.10-13, 18-31. Math.20.20-28. Luk.7.36-50. Rom.12

Knæk Frygten – Lars Bo Olesen

Prædiken fra 12. maj 2019

Læs Dommerbogen 6. Beretningen om Gideon-

Frygt lammer og får os til at navigere ud fra det værst tænkelige scenarie.

Frygt får os til at se os selv i et forkert lys og fremkalder en uforløst udgave af os selv.

Frygt får os til at holde på hat og briller…. og undlader at gøre brug af det vi allerede har.

Livsvejledning fra Galaterbrevet kap. 6 – Henrik Kaas


• Hvis nogen af jer kommer til at gøre et fejltrin, skal I hjælpe vedkommende op igen, men gør det nænsomt.
• Vær med til at bære hinandens byrder.
• Hvis I tror for meget om jer selv, bedrager I jer selv.
• Lad være at sammenligne jer med hinanden.
• I må tage det ansvar på jer, som I hver især har fået.
• Lad os ikke blive trætte af at gøre det rette.
• Brug enhver anledning til at gøre godt.

FRIHED – Arvinger – Galaterbrevet kap.4 – Henrik Kaas

Før Kristus:
• Tænk på et lille barn – ingen rettigheder over arven –
Indtil Kristus kom, levede vi som umyndige børn.
Hvad Kristus gjorde:
• Kristus – løskøbte os fra at være slaver – og gav os de
fulde rettigheder som Guds sande børn.
Resultat:
• Da I nu er blevet Guds børn – er I også retmæssige
arvinger til alt, hvad Gud har til sine børn.