Alle indlæg af Allan Kristensen

FRIHED – Arvinger – Galaterbrevet kap.4 – Henrik Kaas

Før Kristus:
• Tænk på et lille barn – ingen rettigheder over arven –
Indtil Kristus kom, levede vi som umyndige børn.
Hvad Kristus gjorde:
• Kristus – løskøbte os fra at være slaver – og gav os de
fulde rettigheder som Guds sande børn.
Resultat:
• Da I nu er blevet Guds børn – er I også retmæssige
arvinger til alt, hvad Gud har til sine børn.

Spejle os i den første menighed – Micael Schlosser


Apg. 2.42 De holdt fast ved

  • apostlenes lære og
  • fællesskabet, ved
  • brødets brydere og ved
  • bønnerne.

Holde fast. Kirkens tro og lære. Absolutter

Guds ord er det håb vi skal give til vores naboer vores næste

Er bibelen vores rettesnor i vores liv.

Er bibelens vores absolut

Den tid vi lever i nu,  er en tid hvor vi kommer under pres på grund af tidsånden.

Den kristne Menighed er et fællesskab som rigtig mange har brug for.

Dåbsgudstjeneste- Henrik Kaas

13. januar 2019

Orientering om dåb efter man er kommet til tro.

Eferserne 2:8 Ved Guds nåde er I frelst i kraft af jeres tro på Kristus. Det er ikke jeres egen fortjeneste, men en gave fra Gud. 

9 Det er ikke en belønning for gode gerninger, og derfor er der heller ingen, der har noget at prale af. 

10 Gud har gjort os til det, vi er. Vi er nye skabninger i Jesus Kristus, så vi kan gøre de gode gerninger, som Gud i forvejen har lagt til rette for os.

2. Peters brev 1:5 Sæt derfor alt ind på, at jeres tro bliver en tro, der vil noget. Men en stærk tro skal kombineres med åndelig indsigt 

6 og den åndelige indsigt med selvbeherskelse. Selvbeherskelsen fører til udholdenhed, og udholdenheden skal bruges i tjenesten for Gud

7 Tjenesten for Gud skal udføres i kærlighed til de andre kristne, og den indbyrdes kærlighed skal suppleres med kærlighed over for alle mennesker.

8 Jo mere de her ting bliver en del af jeres liv, jo mere vil I vokse i jeres forståelse af vores Herre, Jesus Kristus, og i jeres tjeneste for ham. 

3 gode råd

•Sæt derfor alt ind på, at jeres tro bliver en tro, der vil noget.

•Udholdenheden skal bruges i tjenesten for Gud. 

•Tjenesten for Gud skal udføres i kærlighed til de andre kristne.

De usynlige i Guds rige – Jørn Hyldgaard

Mariager den 6. januar 2019. 
Mark. 14.12-16

En situation: Den sidste nadver. Manden med vandkrukken en vigtig brik. 
Ordet må give os styrke

Mesteren har sendt os. Et historisk tidspunkt. Samfundet har brug for usynlige mennesker. Synderinden Jesus præsenterer noget vand. Tomas tvivleren bragte evangeliet til Syrien

Har året været præget af Kærlighed – Solfrid Bracher

Mariager den 30. december 2018 – Mark. 12:30-31

Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, med hele dit liv, med alle dine tanker og al din styrke! ’Et andet bud lyder således: ‘Du skal elske din næste som dig selv.’

En befaling fra Gud  – ikke et “hvis du synes du har lyst til det”

  1. Elsk Herren din Gud
  2. Elsk din næste
  3. Elsk dig selv

Vores vision: “Et fællesskab, der drevet af kærlighed –  udruster den enkelte – og rækker ud til alle”

Det kræver noget af dig og mig

Matt. 6.33 Søg først Guds rige, så skal I få det andet i tilgift.