Alle indlæg af Allan Kristensen

Gud er til at stole på – Claus Hermansen

 • MEN ZION SIGER: ”HERREN HAR SVIGTET MIG, HERREN HAR GLEMT MIG!” GLEMMER EN KVINDE SIT DIENDE BARN? GLEMMER EN MOR DET BARN, HUN FØDTE? SELVOM DE SKULLE GLEMME, GLEMMER JEG EJ DIG. (ESAJAS 49:14-15)
 • MEN GUD GLEMTE IKKE NOA OG ALLE DE VILDE DYR OG ALT KVÆGET …” (FØRSTE MOSEBOG 8:1)
 • GUD GLEMTE IKKE RAKEL; HAN BØNHØRTE HENDE OG ÅBNEDE HENDES MODERLIV. (FØRSTE MOSEBOG 30:22)
 • DEN SOM KOMMER TIL MIG, VIL JEG ALDRIG VISE BORT. (JOHANNES-EVANGELIET 6:37)
 • DERFOR SKAL DU VIDE, AT HERREN DIN GUD ER DEN ENESTE GUD, DEN TROFASTE GUD, SOM I TUSIND SLÆGTLED BEVARER PAGTEN OG TROSKABEN MOD DEM, DER ELSKER HAM OG HOLDER HANS BEFALINGER, … (FØRSTE MOSEBOG 7:9)
 • V26 FRYGT DERFOR IKKE FOR DEM. FOR DER ER INTET HEMMELIGT, SOM IKKE SKAL ÅBENBARES, OG INTET SKJULT, SOM IKKE SKAL BLIVE KENDT. V27 HVAD JEG SIGER JER I MØRKET, SKAL I TALE I LYSET, OG HVAD DER HVISKES JER I ØRET, SKAL I PRÆDIKE FRA TAGENE. 
 • V28 FRYGT IKKE DEM, DER SLÅR LEGEMET IHJEL, MEN IKKE KAN SLÅ SJÆLEN IHJEL, MEN FRYGT DERIMOD HAM, DER KAN LADE BÅDE SJÆL OG LEGEME GÅ FORTABT I HELVEDE. (MATTHÆUS-EVANGELIET 10:26-31
 • V29 SÆLGES IKKE TO SPURVE FOR EN SKILLING? OG IKKE ÉN AF DEM FALDER TIL JORDEN, 
 • UDEN AT JERES FADER ER MED DEN. V30 MEN PÅ JER ER SELV ALLE HOVEDHÅR TALT. V31 FRYGT DERFOR IKKE, I ER MERE VÆRD END MANGE SPURVE. (MATTHÆUS-EVANGELIET 10:26-31)
 • I FYRRE DAGE KOM VANDFLODEN OVER JORDEN. VANDET STEG OG LØFTEDE ARKEN, SÅ DEN HÆVEDE SIG FRA JORDEN. VANDET STEG SÅ HØJT OVER JORDEN, AT ARKEN FLØD PÅ VANDET. HØJERE OG HØJERE STEG VANDET OVER JORDEN, SÅ ALLE DE HØJE BJERGE UNDER HIMLEN BLEV SKJULT. VANDET STEG FEMTEN ALEN OVER BJERGENE OG SKJULTE DEM.(FØRSTE 
 • MOSEBOG 7:17-20)
 • MEN GUD GLEMTE IKKE NOA OG ALLE DE VILDE DYR OG ALT KVÆGET …” (FØRSTE MOSEBOG 8:1)

Guds rige er kommet nær -Simon Linde

Markus 1:15 »Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!«

Esajas 61:1-3 Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede,  for at udråbe et nådeår fra Herren og en hævndag fra vor Gud, for at trøste alle, der sørger, for at give Zions sørgende hovedpynt i stedet for aske, glædens olie i stedet for sørgedragt og lovsang i stedet for svigtende mod. 

En ny fantastisk fortælling – Genfortælling.

Frihed er det der fortælles mest om  i Bibelen 

Frigørelse fra syndens magt. 

Lægedom til et knust hjerte. Budskabet til os i dag. Frihedsbudskabet.

Heller ikke jeg fordømmer dig. Jesus er kommet for at frelse. 

Har Guds ord en høj prioritet i vore liv? Gud ønsker at vi skal blomstre. 

Lovsang – begejstring.

Ny kraft. Når Gudsriget møder os. Åndskraften – den kraft der kan skabe forandring. 

2. Kor. 3:6 – Tjener for en ny pagt, ikke bogstavens ,, men ånden gør levende

1. Kor. 2: 4 … fremført ikke med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis,

Zak.4:6 ikke ved magt og ikke ved styrke, men Ved min ånd

Vi har brug for denne åndskraft. En dyb længsel efter at Guds rige er kommet nær. Må vores hverdag være præget af det. 

Evigheden – Himmelen – Gideon Jacobsen

Skriftsted: 2. Pet.3.9-15

9 Opfyldelsen af Guds plan er ikke blevet forsinket, sådan som nogle mener. Men han er uhyre tålmodig over for menneske-heden, fordi han ikke ønsker, at nogen skal gå fortabt, men at alle kan få lejlighed til at tage afstand fra deres synd og tage imod hans frelse. 

10 Herrens dag kommer! Den kommer lige så uventet som en tyv om natten. På dommens dag vil himlen forsvinde med et stormsus, stjernebillederne vil brænde op og blive til intet, og jorden med alt, hvad mennesker har skabt på den, vil brænde op.

11 Da nu vores jord står over for en total tilintetgørelse, bør I så ikke desto mere leve i lydighed mod Guds vilje?

12 Vær i forventning til, at Guds dag kommer snart, og gør, hvad I kan, for at det skal ske hurtigt. Når den dag kommer, vil himlen bryde i brand og forsvinde, og stjernerne vil brænde op og smelte. 

13 Men vi ser frem til den nye himmel og den nye jord, som Gud har lovet os, og dér hersker Guds vilje uden begrænsning

GUD ER UHYRE TÅLMODIG MED MENNESKEHEDEN

Hvis ikke det er muligt at gå fortabt:

• Så vil du ikke have en fri vilje

• Så vil du ikke have brug for Guds frelse

• Så er Gud ikke en retfærdig Gud 

• Så skulle vi fjerne dele af de bibelske tekster

JESUS KOMMER TILBAGE

1.Tess. 5.2-3 – I ved udmærket godt, at Herrens dag kommer lige så uventet som en tyv om natten. Når folk siger: »Der er fred og ingen fare!« kommer ulykken pludselig over dem – som veer over en fødende kvinde – og der er ingen steder, de kan flygte hen. Men I, kære venner, lever jo ikke i mørket, og den dag vil derfor ikke overrumple jer som en tyv

LEV MED EVIGHEDSPERSPEKTIVETDEN NYE HIMMEL OG JORD
Gud er tålmodig med menneskeheden

Den som far elsker – Allan Egebjerg

Skriftlæsninger:

Johannes Evangelie 15:1-17

1. Johannes brev 4:19-21

Galaterne 5:22-23

Romerne 8:38-39

Hvordan tænker andre om kristne? 

• Mange regler

• Fastlåst

• Ting vi er imod

• Regelryttere

• Fordømmende (KristenDOM)

Hvordan tænker vi om os selv?

• Mange ting at leve op til

• Mon jeg gør det godt nok? 

• Har jeg mon fortjent at blive elsket?

• Hvordan kan jeg få de andre i kirken til at lide mig? 

• Læser jeg nok i min Bibel?

Den discipel som Jesus elskede

Jeg er den som far han elsker

Herren glædes over dig – Solfrid Bracher

 • Han bor midt iblandt jer – er hos dig
 • Han er jeres mægtige frelser – han bringer frelse
 • Han elsker jer og glæder sig over jer – han fryder sig i glæde over dig
 • Han fornyer jer med sin kærlighed – han viser dig sin kærlighed på ny
 • Han synger af glæde over jer – han jubler over dig med fryd