Evigheden – Himmelen – Gideon Jacobsen

Skriftsted: 2. Pet.3.9-15

9 Opfyldelsen af Guds plan er ikke blevet forsinket, sådan som nogle mener. Men han er uhyre tålmodig over for menneske-heden, fordi han ikke ønsker, at nogen skal gå fortabt, men at alle kan få lejlighed til at tage afstand fra deres synd og tage imod hans frelse. 

10 Herrens dag kommer! Den kommer lige så uventet som en tyv om natten. På dommens dag vil himlen forsvinde med et stormsus, stjernebillederne vil brænde op og blive til intet, og jorden med alt, hvad mennesker har skabt på den, vil brænde op.

11 Da nu vores jord står over for en total tilintetgørelse, bør I så ikke desto mere leve i lydighed mod Guds vilje?

12 Vær i forventning til, at Guds dag kommer snart, og gør, hvad I kan, for at det skal ske hurtigt. Når den dag kommer, vil himlen bryde i brand og forsvinde, og stjernerne vil brænde op og smelte. 

13 Men vi ser frem til den nye himmel og den nye jord, som Gud har lovet os, og dér hersker Guds vilje uden begrænsning

GUD ER UHYRE TÅLMODIG MED MENNESKEHEDEN

Hvis ikke det er muligt at gå fortabt:

• Så vil du ikke have en fri vilje

• Så vil du ikke have brug for Guds frelse

• Så er Gud ikke en retfærdig Gud 

• Så skulle vi fjerne dele af de bibelske tekster

JESUS KOMMER TILBAGE

1.Tess. 5.2-3 – I ved udmærket godt, at Herrens dag kommer lige så uventet som en tyv om natten. Når folk siger: »Der er fred og ingen fare!« kommer ulykken pludselig over dem – som veer over en fødende kvinde – og der er ingen steder, de kan flygte hen. Men I, kære venner, lever jo ikke i mørket, og den dag vil derfor ikke overrumple jer som en tyv

LEV MED EVIGHEDSPERSPEKTIVETDEN NYE HIMMEL OG JORD
Gud er tålmodig med menneskeheden

Den som far elsker – Allan Egebjerg

Skriftlæsninger:

Johannes Evangelie 15:1-17

1. Johannes brev 4:19-21

Galaterne 5:22-23

Romerne 8:38-39

Hvordan tænker andre om kristne? 

• Mange regler

• Fastlåst

• Ting vi er imod

• Regelryttere

• Fordømmende (KristenDOM)

Hvordan tænker vi om os selv?

• Mange ting at leve op til

• Mon jeg gør det godt nok? 

• Har jeg mon fortjent at blive elsket?

• Hvordan kan jeg få de andre i kirken til at lide mig? 

• Læser jeg nok i min Bibel?

Den discipel som Jesus elskede

Jeg er den som far han elsker

Herren glædes over dig – Solfrid Bracher

  • Han bor midt iblandt jer – er hos dig
  • Han er jeres mægtige frelser – han bringer frelse
  • Han elsker jer og glæder sig over jer – han fryder sig i glæde over dig
  • Han fornyer jer med sin kærlighed – han viser dig sin kærlighed på ny
  • Han synger af glæde over jer – han jubler over dig med fryd

Velkommen i mit hjem – Tag del i festen – Henrik Kaas

Luk. 14:15-24. Drengens madpakke. Bring det du har til Jesus. Alle er indbudt til festen af vores Gud. Jesus siger også til os, at vi skal byde folk indenfor.

Vores Far i himlen er optaget af, at alle bliver budt indenfor!

Fællesskab  – Familie – Frokost – Fest -Forenet