Sommergudstjeneste Gideon Jakobsen

ÅNDELIGE DISCIPLINER

1. Bøn

2. Bibellæsning

3. Almisser og tiende

4. Faste

5. Hviledagen

6. Kirkegang

7. Bekendelse

8. Tilbedelse

9. Tjeneste

Matt. 6.1 Pas på jeres motiver, så I ikke gør gode gerninger, for 

at andre skal lægge mærke til jer. Så mister I nemlig 

den belønning, der kommer fra jeres Far i Himlen.

2 Når du giver en gave til en, der er i nød, så vær ikke 

som de selvretfærdige, der plejer at udbasunere deres 

gode gerninger i synagoger og på gadehjørner, for at 

folk skal rose dem. Det siger jeg jer: De har allerede 

fået deres belønning. 

3-4 Nej, når du gør en god gerning, så gør det i al 

stilhed. Lad ikke den venstre hånd vide, hvad den 

højre gør. Så vil du få løn af din himmelske Far, for han 

ser det, som er skjult for alle andre. 

AT GIVE

5. Mos. 14:23: ”Formålet med at give tiende er, at I 

derved skal lære at sætte Gud på førstepladsen i jeres 

liv.”

Luk. 11:42: ”Ve jer farisæere, for I er omhyggelige med 

at give tiende af alle jeres indtægter, men I går let hen 

over retfærdighed og kærlighed til Gud. Det er 

nødvendigt at gøre det ene, men I må ikke forsømme 

det andet.”

Ord. 3:9-10: ”Brug din rigdom til ære for Herren, giv 

ham det første af hele din indtægt.

AT GIVE

For mig er der ingen tvivl om, at hvis jeg gerne vil have 

en kirke at komme i, så skal jeg også give. Længere er 

den faktisk ikke.

Jeg giver ikke, fordi jeg føler, at jeg er nødt til det

Jeg giver ikke ud af en solidaritets følelse

Jeg giver ikke på grund af gode kollekt taler

Jeg giver ikke, fordi der evt. er røde tal i kirkens 

regnskab

Jeg giver ikke i forventning om at få noget igen, men 

glæder mig dagligt over alt det, den giver mig 

alligevel.

Jeg giver ganske enkelt, fordi jeg elsker min kirke, og 

fordi den er mit åndelige hjem.

Uden den ville det være svært for mig at være kristen i 

en verden, der byder på så meget, der kan føre mig 

væk fra Gud, hvis jeg ikke kontinuerligt er i et 

fællesskab med andre med hvem, jeg deler tro og 

deler den samme længsel efter mere af Gud.

Mit råd til folk der gerne vil give fast er: Gå bare i gang 

og lad være med at tænke på de penge I så ikke 

længere selv råder over, men glæd jer over jeres 

åndelige hjem. Tænk over hvilken betydning det har, 

at du kan have et sted, hvor du sammen med andre 

kan tilbede den Gud, du elsker og som elsker dig, og 

tænk over hvor fattig du vil være uden en kirke – uden 

din kirke.

AT BEDE

5 Når I beder, skal I ikke være som de selvretfærdige 

hyklere. De elsker at stille sig op og bede i synagogerne 

og på gadehjørnerne, for at folk skal lægge mærke til 

dem. Det siger jeg jer: De har allerede fået deres fulde 

løn. 

6 Nej, når du beder, så gå ind i et rum, hvor du kan lukke 

døren efter dig, og bed til din Far, som er i det skjulte. 

Og din Far, for hvem intet er skjult, vil belønne dig. 

7 Når I beder, skal I ikke gøre som de mennesker, der 

ikke kender Gud. De fremsiger de samme bønner om og 

om igen, for de tror, at deres bønner bliver hørt på 

grund af de mange ord.

8 Sådan skal I ikke gøre, for jeres Far ved, hvad I trænger 

til, før I beder ham om det. 

9 Bed derfor på følgende måde: Far i Himlen. Må du 

blive æret. 

10 Må dit rige bryde igennem. Må din vilje ske på 

jorden, som den sker i Himlen. 

11 Giv os det, vi har brug for i dag. 

12 Tilgiv os, hvor vi har svigtet, ligesom vi selv har tilgivet 

dem, der har svigtet os. 

13 Lad os ikke bukke under for fristelsen, men red os fra 

den Ondes angreb. 

14 Hvis I tilgiver dem, der har gjort noget forkert mod 

jer, vil jeres Far i Himlen også tilgive jer. 

15 Men hvis I nægter at tilgive, vil han heller ikke tilgive 

jer.

AT BEDE

”Det er menneskets uvidenhed om sig selv, som gør at 

det beder så lidt i sine bønner – det er hungeren, som 

lærer et menneske at tigge. Du vil oftere gå på dine 

knæ, hvis du også oftere så ind i dit eget hjerte. Du ville 

ikke have så lidt behov for at bede, hvis du virkelig 

kendte til dine behov.”

(Ukendt)

AT FASTE

16 Når I faster, skal I ikke tage en bedrøvet mine på, 

sådan som de selvretfærdige gør. De forsømmer deres 

udseende, så folk rigtig kan se, at de faster. Det siger 

jeg jer: De har fået deres fulde løn! 

17 Nej, når du faster, så red dit hår og vask dit ansigt, som du plejer, 

18 så ingen kan se, at du faster. Lad det være en 

hemmelighed mellem dig og din Far i Himlen – og din 

Far, som kender alle hemmeligheder, vil belønne dig.

BELØNNINGEN

Give: så vil du få løn af din himmelske Far, for han ser 

det, som er skjult for alle andre.

Bede: og din Far, for hvem intet er skjult, vil belønne dig. 

Faste: og din Far i Himlen – og din Far, som kender alle 

hemmeligheder, vil belønne dig.

• Åndelige discipliner ændrer ikke Guds syn på dig.

• Åndelige discipliner ændrer ikke Guds lyst til at velsigne dig.

• Åndelige discipliner gør os mere modtagelige for Guds velsignelser

• At give gør os gavmilde

• At bede gør os ydmyge

• At faste gør os hengivne

Hvad ser du – Henrik Kaas 2020 06 21

Det vi  ser afgør vores fremtid

En blind bliver helbredt. Luk. 18.35-43

Jesus ønsker at møde mennesker

Se ret med vore åndelige øjne 

Vi har behov for at se ret, at se fremad. 

Henvend dig til Jesus. Forbarm dig over mig. Gud ønsker at møde dig lige hvor du er. 

Lad Jesus møde dig. Jesus ønsker at møde dig i hverdagen. Prioriter Jesus. Lyt til Jesus. 

Giv gensvar på Jesu kald. Udtryk det du ønsker. Har du mistet dit livsmod. Lad Jesus møde dig. Jesus står for døren og banker på vores livsdør. 

Se på fremtiden med Jesu øjne. Hvad ønsker du Jesus skal gøre for dig? Livets kilde Jesus selv. Den levende kilde. 

Forandringstiden lad Jesus komme ind. Du er min herre. 

LAD DEM HØRE SOM HAR ØRER – Maria Makovini

Skriftsted: Matthæus 13:1-9 – “„Da han strøede sædekornet ud, faldt noget på vejen, og fuglene kom og spiste det. Noget af kornet faldt på stengrund, hvor der kun var et tyndt lag jord. Det spirede hurtigt og voksede op, men eftersom rødderne ikke kunne udvikles i det tynde jordlag, tørrede planterne ud under den brændende sol. Noget af kornet faldt på steder, hvor der var tidselrødder i jorden, og tidslerne voksede op og kvalte de små kornplanter. Men noget af kornet faldt i god jord og gav 30, 60 eller 100 gange så meget, som der var sået.”

  • Noget faldt på vejen
  • Noget af kornet faldt på stengrund
  • Noget af kornet faldt på steder, hvor der var tidselrødder i jorden
  • Noget af kornet faldt i god jord

Kirkens Kultur og Kraft – David Jakobsen

Kirkens kraft udspringer af apostlenes lære, og dens kultur af et tankemønster der suger alt godt og rosværdigt til sig.

Skriftsted: Fil. 4:8-9
I øvrigt, brødre, alt, hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt: det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. Hvad I har lært og taget imod og hørt og set hos mig, det skal I gøre.

Den fortabte søn – Jonathan Bisgaard

Den måske mest kendte lignelse fortalt af Jesus, er lignelsen om den fortabte søn. Det er en af Jesu mange hverdags udgaver, af historien over alle historier: evangeliet – de gode nyheder.
Det er historien om en skamløs og hensynsløs søn, hans oprør mod sin far, og det tragiske sted det bringer ham til.
Samtidig er det vores alle historie, om hvordan vi på forskellige måder forlader Guds gode plan for os, og i stedet vælger vores egne veje.
Jonathan deler sin egen version af samme historie, som på samme måde tog ham langt væk fra hans himmelske far.
Lignelsens klimaks og de gode nyheder, er om den gode far som spejder ud i det fjerne efter sin fortabte søn, og hvordan han løber ham i møde, omfavner og fejrer hans hjemkomst.

Jesus har vendt tingene rundt – Paul Sanderson

1.Mos.2:7 – Gud blæste livsånde i dets næsebor. Hvis du føler dig stresset så stå stille og træk vejret gennem næsen og sig “Jeg elsker dig”

2. Mos 3.14 – Da Moses stod ved den brændende tornebusk, blev Moses først forskrækket, men i samtalen får Moses at vide at Guds navn er: JEG ER DEN SOM ALTID ER.

John. 20.21. Jesus viser sig for disciplene: Fred være med jer